Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek

Katarzyna
Szołtysik-Kaczmarek

kandydatka na posła miejsce 2

Nazywam się Katarzyna Szołtysik – Kaczmarek. Od urodzenia mieszkam w Bytomiu. Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - kierunek wychowanie fizyczne i edukacja obronna. Ukończyłam również podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania Oświatą.

Pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu. Od kilkunastu lat uprawiam wyczynowo sporty walki, a także jestem instruktorem Zumba Fitness oraz doświadczonym trenerem personalnym.

Mogę poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W 2000 roku zdobyłam złoty medal w Mistrzostwach Polski Ju – Jitsu i reprezentowałam kraj w mistrzostwach świata.

Sport kształtuje moją silną wolę oraz charakter co jest niezwykle ważne w życiu prywatnym jak również w działalności prywatnej i publicznej.

Działalność społeczna

Od kilku lat angażuję się w działalność kulturową, sportową i edukacyjną naszego miasta skupiając się na pomocy dzieciom oraz osobom wykluczonym społecznie.

Obecnie zajmuję się:

 • działalnością w zakresie sportu dzieci i młodzieży ( w tym m.in. pomoc osiedlowym klubom sportowym);
 • upowszechnianiem masowych sportów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
 • zagadnieniami w zakresie działalności edukacyjnej i kulturowej;
 • wspieraniem rozwoju kadr pedagogicznych;
 • zmianami programowymi, strukturalnymi i własnościowymi placówek oświatowych, sportowych i rekreacyjnych;
 • poprawą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi miast partnerskich;
 • poprawą stanu dróg w mieście;
 • promocją miasta.

Ponadto:

 • promuje zdrowy trybu życia poprzez aktywność fizyczną;
 • organizuję i wspieram akcje charytatywne z których cały dochód zostaje przekazany na leczenie i rehabilitację chorych dzieci:
  • maraton Zumby na rzecz Pascala Baczewskiego;
  • maraton Zumby na rzecz Sandry Pośpiech;
  • maraton Zumby na rzecz Katarzyny Rzeszkowskiej;
  • cykliczne maratony taneczne, kiedy przy okazji tańca można zebrać pieniądze na leczenie i rehabilitację chorych dzieci
 • cyklicznie organizuję i prowadzę darmowe zajęcia taneczne w każdej dzielnicy dla naszego miasta promując aktywny tryb życia i aktywizując do szeroko rozumianej aktywności fizycznej;
 • prowadzę zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży ze szkoły specjalnej;
 • prowadzenie zajęć dla wychowanków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz osób bezrobotnych;
 • realizowałam projekt Urzędu Miasta i OSiR’U ,,Zumba dla wszystkich” prowadząc darmowe zajęcia taneczne dla mieszkańców;
 • cyklicznie prowadzę zajęcia sportowe m.in. z pływania dla mieszkańców naszego miasta, biorących udział w projekcie przeznaczonym dla osób bezrobotnych;
 • brałam udział w akcji ,,Strojenie choinki ‘’ na bytomskim dworcu, aby zwrócić uwagę na jego stan i zmotywować PKP do jego rewitalizacji;
 • dołożyłam swoją cegiełkę do zdobycia przez Bytom tytułu najmilszego miasta w Polsce;
 • uczestniczę w zbiórkach pieniędzy i rzeczy dla osób najbardziej potrzebujących;
 • wspomagam stowarzyszenia m.in. FC Bytom, Kibiców Klubu Polonia Bytom;
 • jako członek stowarzyszenia Fight Club Bytom pełnię funkcję organizatora cyklicznych Gal Sportów Walki MMA organizowanych w Bytomiu;
 • organizowałam zawody w ,,Biegu na orientację” dla dzieci i młodzieży bytomskich szkół;
 • organizowałam zawody z ,,Pierwszej pomocy przedmedycznej” dla młodzieży szkolnej;
 • organizowałam turniej taneczny ,,Bytomski Rytmy” dla młodzieży szkolnej;
 • aktywnie współpracuję z Fundacjami: ,,Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży”, ,,Zdążyć z pomocą”, ,,Iskierka”.

Moje zaangażowanie i praca zostały docenione w 2013 roku, kiedy to czytelnicy Dziennika Zachodniego przyznali mi nagrodę ,,Człowiek Roku”.

Działalność publiczna

W 2014 roku mieszkańcy Bytomia doceniając moje wysiłki obdarzyli mnie zaufaniem co zaowocowało zdobyciem mandatu radnej do rady miejskiej w Bytomiu w której obecnie pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Jestem także członkinią Komisji Komunalnej, Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.

Wykorzystując swoje kwalifikacje i doświadczenie skupiam się przede wszystkim na aspektach związanych z edukacji i sportem w regionie.

Wiele proponowanych przeze mnie rozwiązań znalazło uznanie Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Bytomia jak m.in. konieczność inwestycji w obiekty szkolne i sportowe.

Możliwość reprezentowania mieszkańców Bytomia w Radzie Miejskiej to dla mnie zaszczyt. Pozwoliła mi ona dostrzec wiele problemów obywateli naszego regionu, które codziennie staram się rozwiązywać.

Dlaczego kandyduję do Sejmu?

Uważam, że w polskim Sejmie brakuje ludzi młodych i aktywnych, mających w sobie wiele energii i świeżych pomysłów , którzy dzięki swojemu zaangażowaniu będą w stanie wprowadzić pozytywne zmiany w funkcjonowaniu naszego Państwa.

Jestem osobą niezwykle aktywną i otwartą na nowe możliwości i kreatywne rozwiązania. Odważnie i konsekwentnie dążę do wytyczonych celów. Uważam, że moje propozycje i pomysły, a także ciężka praca na rzecz obywateli przyniosą pozytywne rezultaty, a ich realizacja będzie korzystna dla wszystkich grup społecznych.

Od najmłodszych lat rodzice uczyli mnie szacunku i tolerancji wobec innych ludzi , wpajali zasady życia w społeczeństwie i nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich. Dlatego też, w nawiązaniu do mojego motta życiowego, chciałabym ,,przejść przez życie tak, aby pozostały pozytywne ślady”.

W tej kadencji chciałabym przede wszystkim zająć się problematyką oświaty, bo uważam, że ta dziedzina wymaga szczególnie wielu starań.

Wykorzystując swoją wiedzę pedagogiczną i trenerską chciałabym zająć się szeroko rozumianą edukacją, polityką społeczną jak również promocją zdrowia.

W Sejmie chciałabym aktywnie uczestniczyć w pracach wspierających rozwój nauki, edukacji publicznej, działalności turystycznej i rozwoju turystki w regionie, współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami.

Dodatkowo chciałabym zająć się sprawami zawodowych i społecznych aspiracji młodego pokolenia oraz uczestniczyć przy pracach dotyczących kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacji.

Chciałabym również aktywnie wspierać rozwiązywanie problemów socjalnych i społecznych, akcentując konieczność ochrony praw kobiet oraz walczyć z wykluczeniem osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Ponadto jestem za:

 • likwidacją podatku CIT;
 • wprowadzeniem podatku 1 % dla wszystkich;
 • zmianą ordynacji wyborczej;
 • zmniejszeniem progu referendalnego;
 • wprowadzeniem systemu prezydenckiego;
 • wprowadzeniem jawności publicznych wydatków.

Dodatkowo chciałabym:

 • zainicjować działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia;
 • dążyć do stworzenia nowych miejsc pracy;
 • łagodzić skutki bezrobocia poprzez rozszerzenie prac interwencyjnych na rzecz państwa;
 • promować sport i rekreację dzieci i młodzieży;
 • ułatwić start młodym ludziom;
 • zwiększyć kontrolę nad wydawanymi funduszami publicznymi;
 • zaktywizować działania związane z pozyskaniem środków finansowych na rozwój miasta z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Kandyduję do Sejmu by działać w interesie obywateli. Nie jestem zainteresowana byciem maszynką do głosowania , które realizuje cele partyjne. Chcę wprowadzenia realnych zmian.

Adam Stromidło

Adam Stromidło

kandydat na senatora

Adam Stromidło, kandydat na senatora okręg 71

Lat 42, socjolog, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu. Wykładowca w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu, biegły tłumacz i egzaminator języka migowego. Od 1990 roku związany z Polskim Związkiem Głuchych, od 2006 we władzach centralnych Związku. W latach 2008-2012 w Zarządzie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych oraz delegat Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych EDF. Koordynator kilku projektów unijnych m.in. innowacyjnych programów nauczania dla dzieci i młodzieży niesłyszącej. Członek Cafe UEFA. Żonaty, ojciec dwójki synów.

Ponadto w czasach studenckich w Zarządzie Komisji Uczelnianej Niezależnego Związku Studentów, w latach 1999-2004 członek Unii Wolności i Partii Demokratycznej. Odznaczenia: Honoris Gratia - zasłużony dla Miasta Krakowa, Srebrna i Złota Odznaka Honorowa PZG.

Katarzyna Szołtysik-Kaczmarek

Katarzyna
Szołtysik-Kaczmarek

kandydatka na posła miejsce 2 Czytaj więcej
Adam Stromidło

Adam Stromidło

kandydat na senatora Czytaj więcej